Korzystanie z witryny UniwexKotly.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików Cookies.

FAQ

Podczas naszej wieloletniej pracy, często spotykaliśmy się z podobnymi pytaniami zadawanymi przez naszych Klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się zgromadzić większość z nich i odpowiedzieć na nie poniżej:

1. Czy kotły grzewcze można montować w układzie zamkniętym?
Większość modeli UNIWEX przeznaczona jest do pracy w układzie otwartym. Można jednak je wykorzystywać
w systemie zamkniętym, jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymagania obowiązujące w polskich przepisach. Proponujemy zastosowanie wymiennika płytowego lub wężownicy schładzającej. Pozwolą one na korzystanie z instalacji w układzie otwartym, a za wymiennikiem lub wężownicą w zamkniętym.

2. Kiedy występują wybuchy w kotle?
Wybuchy w kotłach nie są częstym zjawiskiem, jednak mogą wystąpić, gdy został nieprawidłowo dobrany kocioł do powierzchni użytkowej, bądź ustawiono niewłaściwe parametry sterownika kotła. Wybuch może nastąpić również, gdy do paleniska z gotującą się wodą zostanie gwałtownie wlana zimna woda (przykładowo, w celu obniżenia temperatury).

Jednak najczęściej ten problem pojawia się, gdy temperatura zapłonu gazów spalinowych jest wyższa, niż temperatura całego paleniska. Ich stężenie znacznie się zwiększa, więc jeżeli wtedy wentylator zostanie ponownie włączony, może nastąpić nagły zapłon gazów, powodując wybuch.
Przyczyną może stać się również brak odbioru ciepła, nieregularna częstotliwość cykli przedmuchów, nieprawidłowy ciąg kominkowy oraz zdławione zaworami termostatycznymi odbiorniki ciepła. Duże znaczenie ma również wysoka jakość paliwa, ponieważ znacznie wpływa ono na zachowanie urządzeń.

3. Dlaczego warto dbać o kocioł i regularnie go czyścić?
Kotły grzewcze, tak jak każda inna instalacja, wymagają regularnej konserwacji oraz czyszczenia. Wykorzystywanie różnego rodzaju paliw – nawet tych najlepszej jakości – sprawia, że ściany urządzenia zostają zanieczyszczone sadzą. Znacznie ogranicza to odzysk ciepła, ponieważ powłoka osadowa izoluje płaszcz wodny od spalin. Nawet niewielki osad na ścianach może obniżyć sprawność kotła o kilkanaście procent, podwyższając temperaturę o nawet 100 °C. Gorsza wydajność urządzenia wiąże się ze zwiększeniem ilości zużywanego paliwa, a także skróceniem jego żywotności. Dużym problemem jest również cofanie się spalin do pomieszczenia, powodowane osłabieniem zanieczyszczonego ciągu kominowego.

4. Co zrobić, gdy w kotle zagotuje się woda?
Gdy zagotuje się woda, należy obniżyć temperaturę całego urządzenia. Jednak pod żadnym pozorem nie można gwałtownie wlewać do niego zimnej wody, ponieważ może nastąpić wybuch. Zamiast tego lepiej uchylić otwór wyczystny za paleniskiem, bądź zamknąć dopływ powietrza do komory spalania. Można również wygarnąć resztę paliwa znajdującego się w palenisku oraz zamknąć klapkę, poprzez którą zasysane jest powietrze (dla kotła z nadmuchem jest to przesłona na wentylatorze).

5. Jaka jest grubość blachy, z której jest wykonany kocioł?
Zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny płaszcz kotła został wykonany z atestowanej blachy kotłowej o grubości 8 mm.

6. Zamierzam kupić kocioł z automatycznym podawaniem paliwa – jaki typ podajnika wybrać?
Najczęściej wybiera się podajnik ślimakowy, który jest o wiele mniejszy, niż podajnik tłokowy. Inwestycja w kotły grzewcze z podajnikiem ślimakowym jest o wiele niższa, jednak wiąże się to z regularnym kupnem paliwa o doskonałej jakości. Podajnik tłokowy pracuje w trybie cyklicznym – podanie paliwa, kilka sekund przerwy przeznaczone na jego dopalanie i znowu podanie kolejnej partii.

7. Jaka jest wymagana wilgotność drewna przeznaczonego do spalania?
W kotłach UNIWEX, zwłaszcza tych z linii COMFORT CLASSIC, można wykorzystywać drewno o wilgotności do nawet 30%, ale idealna wartość wynosi maksymalnie 20%.

Należy pamiętać, że najwyższa wydajność spalania możliwa jest wyłącznie dzięki drewnie o minimalnej wilgotności. Para wodna w spalinach niekorzystnie wpływa na całą instalację, skracając jej żywotność.

8. Jakie są konsekwencje wykorzystania zbyt wilgotnego paliwa?
Zbyt wilgotne paliwo może trwale uszkodzić kotły C.O. Dlatego, zastosowanie paliwa o wilgotności powyżej 50% oznacza, że uszkodzenia kotła nie podlegają gwarancji. Ponadto, wilgotne drewno obniża moc urządzenia, zmniejszając przez to jego wydajność, co wiąże się z większym zużyciem paliwa.

Wilgotność przyspiesza eksploatację podajników, a przez to ich zużycie. Obniża również temperaturę paleniska i gazów spalinowych oraz zwiększa zanieczyszczenie kanałów dymowych. Pojawia się również znacznie więcej popiołu oraz dymu.

9. Co ma zrobić, gdy mój kocioł zaczyna dymić przez drzwiczki?
Ten problem pojawia się na samym początku eksploatacji kotła, gdy przewody dymne są jeszcze zawilgocone oraz zimne. Przez drzwiczki zasypowe i przedrusztowe zaczyna przedostawać się zwiększona ilość dymu, a na samym kotle zaczyna pojawiać się ciemna ciecz. Jednak nie należy się tym przejmować, to zjawisko jest naturalne i ustępuje po maksymalnie dwóch dobach.

10. Czy można dopuszczać wodę do instalacji w trakcie pracy kotła?
Pod żadnym pozorem nie wolno uzupełniać wody w całej instalacji w czasie pracy urządzenia. Może to spowodować rozszczelnienie całego systemu, a przez to jego trwałe uszkodzenie. Wodę można dodawać wyłącznie w czasie postoju kotła. Ponadto, jeżeli zostanie zauważona nieszczelność instalacji, należy ją uszczelnić. Nie dokonanie tego może wywołać powstanie kamienia kotłowego, który również trwale uszkodzi urządzenie.

11. Jak często należy czyścić kocioł?
Kotły C.O. powinny być regularnie czyszczone, jednak częstotliwość jest uzależniona od jakości wykorzystywanego paliwa, mocy urządzenia, a także obciążenia z jakim pracuje. Duże znaczenie ma również powierzchnia użytkowa,
w której znajduje się instalacja, a także w jaki sposób jest ona wykorzystywana.

Sugerujemy czyszczenie wymienników, gdy osad na ścianach powierzchni wynosi 2 mm. Oznacza to czyszczenie co od kilku do kilkunastu tygodni – w zależności od wymienionych powyżej czynników. Po kilku latach eksploatacji, należy również oczyścić kocioł od wewnątrz z powstałego kamienia kotłowego, wykorzystując przeznaczone do tego roztwory.

12. Co się dzieje z kotłem w przypadku, gdy zostanie wyłączony prąd?
Chwilowy zanik napięcia: sterownik wznowi pracę instalacji po włączeniu prądu, bez żadnych konsekwencji. Nie wymagane są żadne dodatkowe czynności.

Dłuższy zanik napięcia: należy ponownie przeprowadzić proces rozpalania kotła. Jeżeli płomień z paleniska przedostanie się do podajnika, zawór bezpieczeństwa zlikwiduje jakiekolwiek zagrożenie. Warto również uwzględnić możliwość, że po dłuższej przerwie w palenisku nadal będzie znajdował się żar. Należy wtedy najpierw włączyć wentylator wyciągowy, a następnie wznowić pracę systemu. Aby uniknąć przegrzania, istotne jest również zapewnienie odbioru mocy kotła.

13. Jaka woda jest najodpowiedniejsza dla kotła?
Zgodnie z polską normą PN-85/C-04601, w zakresie jakości wody do uzupełniania obiegów, woda powinna wyróżniać się następującymi parametrami:
 • wartość pH ≤ 8,5,
 • twardość ogólna ≤ 0,02 mva1/1 (0,056 stopnia GH),
 • tlen rozpuszczony ≤ 0,03 mg/l,
 • siarczyny ≤ 3 mg/l.

14. Jakie standardy powinna spełniać kotłownia?
Kotłownia C.O. musi spełniać wymagania opisane w normie PN-87/B-02411. Obejmuje ona takie zagadnienia, jak między innymi lokalizację kotłowni oraz zawarte w niej elementy. Przede wszystkim system powinien uwzględniać wentylację nawiewną w postaci kanału o przekroju nie mniejszym niż 50% przekroju komina. W tym samym czasie nie może być mniejszy, niż wymiary 21 x 21 cm. Powinna się ona znajdować bezpośrednio pod stropem pomieszczenia,
o przekroju nie mniejszym niż 25% przekroju komina (nie mniej, niż 14 x 14 cm). Otwór wywiewny oraz nawiewny powinny się znajdować na ścianach przeciwległych.

Sama kotłownia powinna znajdować się centralnie w stosunku do pomieszczeń, które mają zostać ogrzewane. Wykonane z materiału niepalnego drzwi wejściowe muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Zgodnie z normą, kocioł powinien być podłączony do instalacji, która posiada pompę podmieszania lub zwór trój- lub czterodrożny.

15. Jakie paliwa mogą spalać kotły UNIWEX?
W zależności od modelu kotła C.O. UNIWEX można spalać różnego rodzaju paliwa. Obejmuje to między innymi płyty wiórowe rozdrobnione, płyty MDF i HDF, trociny, pestki owoców, drewno kawałkowe i leśne, zrębki, pellet, węgiel brunatny oraz kamienny. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą.

Warto odnotować, że nie należy spalać śmieci z przykładowo tworzyw sztucznych. Nie tylko uszkadzają one urządzenie, ale i szkodzą środowisku naturalnemu.

Opisujemy również najczęściej pojawiające się problemy związane z eksploatacją kotłów, wraz z potencjalnymi przyczynami oraz rozwiązaniami:

1. Jest wyczuwalny zapach dymu:
 • nieszczelny czopuch/kanały dymowe – oczyścić lub doszczelnić system (można podwyższyć komin, bądź zastosować sztuczny wyciąg),
 • nieszczelne połączenie na kołnierzach – zastosować nowe uszczelki oraz doszczelnić wejście do kotła zaprawą ognioodporną,
 • nieszczelny zbiornik paliwa – zamknąć zbiornik na zaciski (można wymienić uszczelkę),
 • uszkodzona wymurówka – naprawić lub wykonać nową,
 • niewłaściwy ciąg w kominie – oczyścić lub doszczelnić system,
 • niedociśnięte drzwiczki boczne – ustawić i docisnąć drzwiczki (można wymienić uszczelkę).

2. W kotle wydziela się para wodna:
 • nie działa ogranicznik temperatury – sprawdzić, czy czujnik jest poprawnie podłączony, można go wymienić,
 • nie działa czujnik temperatury – sprawdzić jego zamontowanie, podłączenie oraz reakcję poprzez jego mostkowanie.

3. Kocioł nie osiąga żądanej temperatury:
 • nadmiar powietrza wtórnego – przymknąć klapy regulujące jego dopływ do komory,
 • wadliwy sterownik zakłócający proces spalania – wymienić lub wyregulować sterownik przez serwisanta,
 • zbyt duży ciąg – uregulować go poprzez klapę w czopuchu kotła.

4. Cofanie się ognia do zbiornika trocin:
 • uszkodzony podajnik – ustalić i usunąć usterkę,
 • uszkodzony czujnik z zaworem przeciwpożarowym – wymienić,
 • brak napięcia przez dłuższy czas – wygarnąć paliwo ze zbiornika i zgasić ogień.

Jeżeli posiadają Państwo dodatkowe pytania, których nie uwzględniliśmy w powyższej liście, zachęcamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego.
Chcesz o coś zapytać?