Korzystanie z witryny UniwexKotly.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików Cookies.

Filtry ceramiczne i oczyszczanie spalin

Polskie powietrze nadal należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie, z powodu zarówno kotłowni przemysłowych, jak i domowych. Dlatego każda osoba decydująca się na zakup kotła grzewczego powinna mieć pewność, że firma, która go wyprodukowała, w pełni zdaje sobie sprawę oraz przestrzega obowiązujących standardów emisji spalin oraz ich oczyszczania.

Podstawowe zapisy
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 21 stycznia 2016 roku w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu, temperatura spalin w komorze kotła nie powinna być niższa, niż 850 °C. Jeżeli paliwo zawierało powyżej 1% chloru, temperatura ta wynosi nawet 1100 °C. W sytuacji, gdy osiągnięcie takiej wartości nie jest możliwe, należy przeprowadzić wstępną obróbkę paliwa.

Rozporządzenie mówi również o uwzględnieniu w spalarni, czyli również w kotłach grzewczych, urządzeń odprowadzających spaliny do powietrza, do odzysku energii powstającej w procesie, magazynowania odpadów, ochrony ziemi oraz wody przed zanieczyszczeniami, oraz podajnika paliwa.

Spalanie płyt wiórowych i drewnopodobnych
Kwestią problematyczną stały się płyty wiórowe i drewnopodobne - HDF i MDF, które były inaczej przedstawione
w dyrektywach unijnych, a inaczej w przepisach polskich. Według dyrektyw, biomasa to wszystkie odpady drewniane, oprócz tych zawierających związki chlorowcoorganiczne. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 roku za to definiowało je jako drewno lite, wyłączając przez to ze spalania płyty wiórowe, HDF oraz MDF.

Zmiany w rozporządzeniu z 24 stycznia 2016 roku wprowadziły jednak dookreślenie w postaci dopuszczenia do wykorzystania jako paliwo wszystkich odpadów drewnianych o kodzie ex 03 01 05 (trociny, wióry ścinki, drewno inne, niż wymienione w 03 01 04), pochodzących z obróbki płyt wiórowych. Oznacza to, że można spalać płyty, w których nie zostały zastosowane żadne niebezpieczne związki – przykładowo do impregnacji. Ich spalanie umożliwiają kotły na biomasę UNIWEX, a dokładnie model COMFORT PREMIUM z wbudowanymi filtrami ceramicznymi.

Oczyszczanie spalin
Termiczne przekształcanie odpadów nie może być zbyt szkodliwe dla środowiska. Dlatego kotły grzewcze powinny mieć wbudowane rozwiązania dbające o oczyszczanie wytworzonych spalin. W zależności od rodzaju oraz modelu urządzenia mogą to być:
cyklony,
popielnik,
rekuperator spalin
filtr,
filtr z węglem aktywnym,
kolumny absorpcyjne.

Jednym z najistotniejszych elementów są cyklony, popielniki oraz filtry. To właśnie one są w stanie najefektywniej oczyścić spaliny.

Cyklony, znane również jako separatory, mają za zadanie oddzielić cząstki stałe znajdujące się w spalinach od gazu, oczyszczając je w ten sposób z pyłu. Kotły C.O. UNIWEX najczęściej wykorzystują multicyklony zbudowane z kilku cyklonów przelotowych. Ich działanie polega na przeprowadzeniu gazu spalinowego przez elementy łopatkowe, gdzie
z pomocą siły odśrodkowej, popiół odbija się od ściany urządzenia, przedostając się na dno zbiornika.

Poprzez rury wymiennika pył trafia bezpośrednio do popielnika. Istotne znaczenie ma tutaj sam układ rur. Jeżeli jest on pionowy, popiół – dzięki opadaniu grawitacyjnemu – tylko nieznacznie osadza się na rurach wymiennika. Przy układzie poziomym, pył osadza się na powierzchni kanałów wymiennika, zwiększając przez to opór przepływu spalin.

Filtry ceramiczne
Jednym z najpewniejszych rozwiązań przeznaczonych do oczyszczania spalin są filtry ceramiczne, które wykorzystują między innymi kotły grzewcze UNIWEX (COMFORT PREMIUM). Tak, jak w przypadku innych filtrów, i te ceramiczne mają za zadanie zredukować emisję pyłów lotnych podczas procesu spalania. Tego rodzaju filtry wyróżnia między innymi odporność na gwałtowne zmiany w temperaturze, jednolita przepuszczalność spalin, doskonała odporność na erozję oraz uszkodzenia mechaniczne, a także niepalność.

To właśnie filtry ceramiczne zapewniają znacznie czystsze spaliny, oddzielając większą ilość popiołu oraz osadu, niż to można zauważyć przy tradycyjnych rozwiązaniach. To właśnie one są również odpowiedzialne za dopalanie frakcji pyłów, prowadząc do łatwiejszego i rzadszego czyszczenia całej instalacji. Wykorzystanie filtrów ceramicznych w kotłach C.O. zapewnia również wydajniejsze zużycie mniejszej ilości wybranego paliwa.
Chcesz o coś zapytać?